Oireachtas Joint and Select Committees

Thursday, 28 September 2017

AN COISTE UM CHUNTAIS PHOIBLÍ COMMITTEE OF PUBLIC ACCOUNTS

Déardaoin, 28 Mean Fómhair 2017. Thursday, 28 September 2017.

The Committee met at 09:00

MEMBERS PRESENT:

Deputy Bobby Aylward, Deputy Alan Kelly, Deputy Peter Burke, Deputy Marc MacSharry, Deputy Shane Cassells, Deputy Mary Lou McDonald, Deputy Catherine Connolly, Deputy Catherine Murphy. Deputy Alan Farrell,

DEPUTY SEAN FLEMING IN THE CHAIR.

Mr. Seamus McCarthy(An tArd Reachtaire Cuntas agus Ciste) called and examined.