Oireachtas Joint and Select Committees

Thursday, 10 November 2016

AN COISTE UM CHUNTAIS PHOIBLÍ COMMITTEE OF PUBLIC ACCOUNTS

Déardaoin, 10 Samhain 2016. Thursday, 10 November 2016.

The Committee met at 09:00

MEMBERS PRESENT:

Deputy Bobby Aylward Deputy Alan Kelly, Deputy Peter Burke, Deputy Marc MacSharry, Deputy Shane Cassells, Deputy Mary Lou McDonald, Deputy Catherine Connolly, Deputy Josepha Madigan, Deputy David Cullinane, Deputy Catherine Murphy.

DEPUTY SEAN FLEMING IN THE CHAIR.

Mr. Seamus McCarthy(An tArd Reachtaire Cuntas agus Ciste) called and examined.