Oireachtas Joint and Select Committees

Tuesday, 25 October 2016

AN COISTE UM CHUNTAIS PHOIBLÍ COMMITTEE OF PUBLIC ACCOUNTS

Dé Máirt, 25 Deireadh Fómhair 2016. Tuesday, 25 October 2016.

The Committee met at 10:00

MEMBERS PRESENT:

Deputy Bobby Aylward, Deputy Alan Kelly, Deputy Peter Burke, Deputy Josepha Madigan, Deputy Shane Cassells, Deputy Mary Lou McDonald, Deputy Catherine Connolly, Deputy Catherine Murphy, Deputy David Cullinane, Deputy Noel Rock. Deputy Alan Farrell,

DEPUTY SEAN FLEMING IN THE CHAIR.

Mr. Seamus McCarthy (An tArd Reachtaire Cuntas agus Ciste) called and examined.