Oireachtas Joint and Select Committees

Thursday, 20 October 2016

AN COISTE UM CHUNTAIS PHOIBLÍ COMMITTEE OF PUBLIC ACCOUNTS

Déardaoin, 20 Deireadh Fómhair 2016. Thursday, 20 October 2016.

The Committee met at 09:00

MEMBERS PRESENT:

Deputy Bobby Aylward, Deputy Alan Kelly, Deputy Peter Burke, Deputy Marc MacSharry, Deputy Shane Cassells, Deputy Josepha Madigan, Deputy Catherine Connolly, Deputy Catherine Murphy. Deputy Alan Farrell,

DEPUTY SEAN FLEMING IN THE CHAIR.

Mr. Seamus McCarthy (An tArd Reachtaire Cuntas agus Ciste) called and examined.