Oireachtas Joint and Select Committees

Thursday, 3 December 2015

AN COISTE UM CHUNTAIS PHOIBLÍ COMMITTEE OF PUBLIC ACCOUNTS

Déardaoin, 3 Nollaig 2015. Thursday, 3 December 2015.

The Committee met at 10:00

MEMBERS PRESENT:

Deputy Paul J. Connaughton, Deputy Mary Lou McDonald, Deputy Joe Costello, Deputy Patrick O'Donovan, Deputy John Deasy, Deputy John Perry, Deputy Robert Dowds, Deputy Shane Ross.

DEPUTY JOHN McGUINNESS IN THE CHAIR.

Mr. Seamus McCarthy (An tArd Reachtaire Cuntas agus Ciste) called and examined.