Oireachtas Joint and Select Committees

Thursday, 19 November 2015

AN COISTE UM CHUNTAIS PHOIBLÍ COMMITTEE OF PUBLIC ACCOUNTS

Déardaoin, 19 Samhain 2015. Thursday, 19 November 2015.

The Committee met at 10:00

MEMBERS PRESENT:

Deputy Joe Costello, Deputy Gabrielle McFadden, Deputy John Deasy, Deputy Patrick O'Donovan, Deputy Robert Dowds, Deputy John Perry.

DEPUTY JOHN MCGUINNESS IN THE CHAIR.

Mr. Seamus McCarthy(An tArd Reachtaire Cuntas agus Ciste) called and examined.