Oireachtas Joint and Select Committees

Thursday, 8 October 2015

AN COISTE UM CHUNTAIS PHOIBLÍ COMMITTEE OF PUBLIC ACCOUNTS

Déardaoin, 8 Deireadh Fómhair 2015. Thursday, 8 October 2015.

The Committee met at 10:00

MEMBERS PRESENT:

Deputy Áine Collins, Deputy Mary Lou McDonald, Deputy Paul J. Connaughton, Deputy Patrick O'Donovan, Deputy Joe Costello, Deputy John Perry, Deputy John Deasy, Deputy Shane Ross. Deputy Robert Dowds,

DEPUTY JOHN MCGUINNESS IN THE CHAIR.

Mr. Seamus McCarthy(An tArd Reachtaire Cuntas agus Ciste) called and examined.