Oireachtas Joint and Select Committees

Thursday, 16 April 2015

AN COISTE UM CHUNTAIS PHOIBLÍ COMMITTEE OF PUBLIC ACCOUNTS

Déardaoin, 16 Aibreán 2015. Thursday, 16 April 2015.

The Committee met at 10:00

MEMBERS PRESENT:

Deputy Paul J. Connaughton, Deputy Derek Nolan, Deputy Joe Costello, Deputy Patrick O'Donovan, Deputy John Deasy, Deputy John Perry, Deputy Mary Lou McDonald, Deputy Shane Ross. Deputy Gabrielle McFadden,

DEPUTY JOHN MCGUINNESS IN THE CHAIR.

Mr. Seamus McCarthy (An tArd Reachtaire Cuntas agus Ciste) called and examined.