Oireachtas Joint and Select Committees

Thursday, 27 November 2014

AN COISTE UM CHUNTAIS PHOIBLÍ COMMITTEE OF PUBLIC ACCOUNTS

Déardaoin, 27 Samhain 2014. Thursday, 27 November 2014.

The Committee met at 10:00

MEMBERS PRESENT:

Deputy Paul J. Connaughton, Deputy Eoghan Murphy, Deputy Joe Costello, Deputy Derek Nolan, Deputy John Deasy, Deputy Kieran O'Donnell, Deputy Robert Dowds, Deputy Shane Ross. Deputy Mary Lou McDonald,

DEPUTY JOHN MCGUINNESS IN THE CHAIR.

Mr. Seamus McCarthy (An tArd Reachtaire Cuntas agus Ciste) called and examined.