Oireachtas Joint and Select Committees

Thursday, 18 September 2014

AN COISTE UM CHUNTAIS PHOIBLÍ COMMITTEE OF PUBLIC ACCOUNTS

Déardaoin, 18 Mean Fómhair 2014. Thursday, 18 September 2014.

The Committee met at 10:10

MEMBERS PRESENT:

Deputy Áine Collins, Deputy Mary Lou McDonald, Deputy Paul J. Connaughton, Deputy Eoghan Murphy, Deputy Joe Costello, Deputy Derek Nolan, Deputy John Deasy, Deputy Kieran O'Donnell, Deputy Robert Dowds, Deputy Shane Ross. Deputy Sean Fleming,

DEPUTY JOHN MCGUINNESS IN THE CHAIR.

Mr. Seamus McCarthy (An tArd Reachtaire Cuntas agus Ciste) called and examined.