Oireachtas Joint and Select Committees

Thursday, 12 December 2013

AN COISTE UM CHUNTAIS PHOIBLÍ COMMITTEE OF PUBLIC ACCOUNTS

Déardaoin, 12 Nollaig 2013. Thursday, 12 December 2013.

The Committee met at 10:00

MEMBERS PRESENT:

Deputy Áine Collins, Deputy Eoghan Murphy, Deputy John Deasy, Deputy Gerald Nash, Deputy Robert Dowds, Deputy Kieran O'Donnell, Deputy Simon Harris, Deputy Shane Ross.

DEPUTY JOHN MCGUINNESS IN THE CHAIR.

Mr. Seamus McCarthy(An tArd Reachtaire Cuntas agus Ciste) called and examined.