Oireachtas Joint and Select Committees

Thursday, 7 November 2013

AN COISTE UM CHUNTAIS PHOIBLÍ COMMITTEE OF PUBLIC ACCOUNTS

Déardaoin, 7 Samhain 2013. Thursday, 7 November 2013.

The Committee met at 10:00

MEMBERS PRESENT:

Deputy John Deasy, Deputy Eoghan Murphy, Deputy Sean Fleming, Deputy Derek Nolan, Deputy Simon Harris, Deputy Kieran O'Donnell, Deputy Mary Lou McDonald, Deputy Shane Ross.

DEPUTY JOHN McGUINNESS IN THE CHAIR.

Mr. Seamus McCarthy (An tArd Reachtaire Cuntas agus Ciste) called and examined.