Oireachtas Joint and Select Committees

Thursday, 17 October 2013

AN COISTE UM CHUNTAIS PHOIBLÍ COMMITTEE OF PUBLIC ACCOUNTS

Déardaoin, 17 Deireadh Fómhair 2013. Thursday, 17 October 2013.

The Committee met at 10:00

MEMBERS PRESENT:

Deputy Paul J. Connaughton, Deputy Simon Harris, Deputy John Deasy, Deputy Mary Lou McDonald, Deputy Robert Dowds, Deputy Eoghan Murphy. Deputy Sean Fleming,

DEPUY JOHN MCGUINNESS IN THE CHAIR.

Mr. Seamus McCarthy (An tArd Reachtaire Cuntas agus Ciste) called and examined.