Oireachtas Joint and Select Committees

Thursday, 10 October 2013

AN COISTE UM CHUNTAIS PHOIBLÍ COMMITTEE OF PUBLIC ACCOUNTS

Déardaoin, 10 Deireadh Fómhair 2013. Thursday, 10 October 2013.

The Committee met at 10:00

MEMBERS PRESENT:

Deputy Áine Collins, Deputy Gerald Nash, Deputy John Deasy, Deputy Derek Nolan, Deputy Simon Harris, Deputy Kieran O'Donnell, Deputy Mary Lou McDonald, Deputy Shane Ross. Deputy Eoghan Murphy,

DEPUTY JOHN MCGUINNESS IN THE CHAIR.

Mr. Seamus McCarthy (An tArd Reachtaire Cuntas agus Ciste) called and examined.