Oireachtas Joint and Select Committees

Thursday, 3 October 2013

AN COISTE UM CHUNTAIS PHOIBLÍ COMMITTEE OF PUBLIC ACCOUNTS

Déardaoin, 3 Deireadh Fómhair 2013. Thursday, 3 October 2013.

The Committee met at 10:00

MEMBERS PRESENT:

Deputy Áine Collins, Deputy Mary Lou McDonald, Deputy John Deasy, Deputy Eoghan Murphy, Deputy Robert Dowds, Deputy Gerald Nash, Deputy Sean Fleming, Deputy Kieran O'Donnell, Deputy Simon Harris, Deputy Shane Ross.

DEPUTY JOHN MCGUINNESS IN THE CHAIR.

Mr. Seamus McCarthy (An tArd Reachtaire Cuntas agus Ciste) called and examined.