Oireachtas Joint and Select Committees

Thursday, 4 July 2013

AN COISTE UM CHUNTAIS PHOIBLÍ COMMITTEE OF PUBLIC ACCOUNTS

Déardaoin, 4 Iúil 2013. Thursday, 4 July 2013.

The Committee met at 10:00

MEMBERS PRESENT:

Deputy Paul J. Connaughton, Deputy Eoghan Murphy, Deputy John Deasy, Deputy Derek Nolan, Deputy Simon Harris, Deputy Kieran O'Donnell, Deputy Mary Lou McDonald, Deputy Shane Ross.

DEPUTY JOHN MCGUINNESS IN THE CHAIR.

Mr. Seamus McCarthy (An tArd Reachtaire Cuntas agus Ciste) called and examined.