Oireachtas Joint and Select Committees

Thursday, 27 September 2012

AN COISTE UM CHUNTAIS PHOIBLÍ COMMITTEE OF PUBLIC ACCOUNTS

Déardaoin, 27 Mean Fómhair 2012. Thursday, 27 September 2012.

The Committee met at 10:00

MEMBERS PRESENT:

Deputy Paul J. Connaughton, Deputy Mary Lou McDonald, Deputy John Deasy, Deputy Eoghan Murphy, Deputy Paschal Donohoe, Deputy Derek Nolan, Deputy Sean Fleming, Deputy Kieran O'Donnell, Deputy Simon Harris, Deputy Shane Ross. Deputy Michael McCarthy,

DEPUTY JOHN MCGUINNESS IN THE CHAIR.

Mr. Seamus McCarthy (An tArd Reachtaire Cuntas agus Ciste) called and examined.