Oireachtas Joint and Select Committees

Wednesday, 29 September 2021

Joint Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Irish Speaking Community

Cearta Teanga in Éirinn agus Tuarascáil Bhliantúil 2020 agus Tuarascáil Faireacháin 2020-2021: An Coimisinéir Teanga

Photo of Seán KyneSeán Kyne (Fine Gael) | Oireachtas source

Cuirim fáilte roimh an gcoimisinéir, Rónán Ó Domhnaill, agus roimh Séamas Ó Concheanainn óna oifig. Tá ceist agam atá cosúil leis an gceist a bhí ag an Teachta Calleary. An gcreideann an coimisinéir go raibh easpa tuisceana ag eagraíochtaí Stáit maidir le húsáid an tsínidh fhada ar an teastas Covid, ar chomharthaí maidir le Covid agus ar chóid phoist Eircode nó an neamhaird a bhí i gceist? An gceapann sé go raibh daoine ina suí thart ar bhord agus ag rá nár chóir bac leis an nGaeilge, go mbeadh rudaí ceart go leor agus gur cheart leanúint ar aghaidh leis an bpróiseas nó an é nach raibh siad ar an eolas? An dóigh leis go mbeidh athrú air seo nuair a bheidh an tAcht curtha i bhfeidhm? Tá a fhios agam go bhfuil moill ar an 30 leasú suntasach, a rinne an coimisinéir tagairt dóibh, atá geallta ag an Aire Stáit. Tá súil agam go mbeidh siad os ár gcomhair chomh luath agus is féidir. An gceapann an coimisinéir go mbeadh chuile rud i gceart nuair atá an tAcht nua curtha i bhfeidhm agus ag obair?

Comments

No comments

Log in or join to post a public comment.