Oireachtas Joint and Select Committees

Wednesday, 29 September 2021

Joint Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Irish Speaking Community

Cearta Teanga in Éirinn agus Tuarascáil Bhliantúil 2020 agus Tuarascáil Faireacháin 2020-2021: An Coimisinéir Teanga

Photo of Dara CallearyDara Calleary (Mayo, Fianna Fail) | Oireachtas source

Gabhaim buíochas leis an gcoimisinéir agus a fhoireann as ucht a gcuid oibre agus as a bheith i láthair inniu. Tá Rónán Ó Domhnaill ina choimisinéir anois le seacht mbliana agus tá sé tar éis an-jab a dhéanamh. Conas a mhothaigh sé nuair a chonaic sé cad a tharla ag tús agus i rith na paindéime? I mí Iúil, bhí sé ag caint faoin teastas Covid nuair nach raibh leagan ceart Gaeilge ann. Nach léiríonn sé sin an bhearna a bhí ann i leith cúrsaí Gaeilge i rith na paindéime? Dúirt an coimisinéir go raibh 86 gearán faighte aige. Ceapaim go mbeidh i bhfad níos mó daoine ag gearán faoi seo. Nach léiríonn sé sin gur item faoi "any other business" í an Ghaeilge i meabhair a lán daoine a n-oibríonn le haghaidh an Stáit agus sa státseirbhís? Ní thuigeann siad cé chomh tábhachtach is atá cearta Gaeilge don tír agus do na daoine a bhaineann úsáid as an teanga. Phléigh muid é seo sa chomhchoiste. Bhí orainn troid chun eolas a fháil faoin bpaindéim as Gaeilge. Bhí sé soiléir nach raibh daoine ag smaoineamh faoin nGaeilge nuair a bhí rudaí á bhfoilsiú. Bhí gach sórt leithscéal ann. Bhí siad ag caint faoin mbrú a bhí ann agus dúirt siad nach raibh siad ag iarraidh moill a chur ar chúrsaí. An gceapann an coimisinéir go mbeidh aon athrú ann i leith na Gaeilge de bharr na taithí a bhí againn i rith na paindéime? An bhfuil aon cheachtanna foghlamtha ag na daoine seo nó ag an státseirbhís? An gcaithfimid troid le haghaidh seasamh na Gaeilge, ardán don Ghaeilge agus cearta Gaeilge?

Comments

No comments

Log in or join to post a public comment.