Seanad debates

Wednesday, 8 June 2016

FORÓGRA AG COMÓRADH SHEANAD ÉIREANN - PROCLAMATION SUMMONING SEANAD ÉIREANN

 

De bhun comhairle a thairg an Taoiseach dom faoi alt 8 d'Airteagal 18 den Bhunreacht, déanaimse, MICHEÁL D. Ó hUIGÍNN, Uachtarán na hÉireann, a shocrú leis seo gur Dé Chéadaoin, an 8ú lá de Mheitheamh, 2016, an lá a thiocfaidh Seanad Éireann le chéile ar chéadtionól tar éis an Olltoghcháin a bhí ann le déanaí.

ARNA THABHAIRT FAOI MO LÁIMH AGUS FAOI MO SHÉALA AN 30Ú LÁ SEO DE BHEALTAINE, 2016.

Pursuant to an advice tendered to me by the Taoiseach under section 8 of Article 18 of the Constitution, I, MICHAEL D. HIGGINS, President of Ireland, hereby fix Wednesday, the 8th day of June, 2016, for the first meeting of Seanad Éireann after the General Election lately held.

GIVEN UNDER MY HAND AND SEAL THIS 30th DAY OF MAY, 2016.

Micheál D. Ó hUigínn

Uachtarán na hÉireann

(President of Ireland)

Éanna Ó Coinnigh

Taoiseach