Seanad debates

Wednesday, 20 April 2011

Appointment of Taoiseach, Members of Government and Ministers of State and Alteration of Names of Departments and Titles of Ministers

 

6:00 pm

Photo of Pat MoylanPat Moylan (Fianna Fail)
Link to this: Individually | In context

I have to inform the House that letters dated 9 and 10 March 2011 and 4 April 2011 have been received from the Secretary to the Government regarding:

(1) the appointment of the Taoiseach, Tánaiste, members of Government and Ministers of State and;

(2) the alteration of names of Departments and titles of Ministers. The letters will be set out in the journal of the House in the usual manner.

9 Marta, 2011.

ROINN AN TAOISIGH

Department of the Taoiseach

BAILE ATHA CLIATH 2

Dublin 2

An Rúnaí Príobháideach

Cléireach an tSeanaid

Tá orm a chur in iúl duit go bhfuil

(1) an tUachtarán, ar ainmniú Dháil Éireann, tar éis Éanna Ó Coinnigh a cheapadh inniu, de bhun Airteagal 13.1.1° den Bhunreacht, mar Thaoiseach;

(2) an tUachtarán, ag gníomhú di ar ainmniú an Taoisigh, le comhaontú Dháil Éireann roimh ré, tar éis na daoine seo a leanas a cheapadh inniu, de bhun Airteagal 13.1.2° den Bhunreacht, mar chomhaltaí den Rialtas agus bheith, i dteannta an Taoisigh, mar Rialtas:-

Éamon Mac Giollamóir

Mícheal Ó Núnáin

Ruairí Ó Cuinn

Breandán Ó Húilín

Risteard de Briotún

Joan Burton

Séamus Ó Duibhneacháin

Pádraic Ó Coinín

Pilib Ó hÓgáin

Alan Shatter

Síomon Ó Caoibheanaigh

Proinséas Nic Gerailt

Seamus Ó Raghallaigh

Leo Varadker

(3) an tUachtarán tar éis Maire Ní Fhaolain, S.C., a cheapadh, ar ainmniú an Taoisigh, mar Ard Aighne de bhun Airteagal 30.2 den Bhunreacht.

(4) an Taoiseach tar éis Eamon Mac Giollamóir a ainmniú inniu, de bhun Airteagal 28.6.1° den Bhunreacht, chun beith ina Tánaiste; agus

(5) an Taoiseach, i bhfeidhmiú na cumhachta a thugtar dó le halt 4(1) den Acht Airí agus Rúnaithe (Leasu) 1946, tar éis na Ranna Stáit seo a leanas a shannadh inniu do na comhaltaí faoi seach den Rialtas a luaitear a n-ainmneacha os coinne ainmneacha na Ranna:-

An Roinn Gnóthaí EachtrachaÉamon Mac Giollamóir

An Roinn AirgeadaisMícheal Ó Núnáin

An Roinn Oideachais agus ScileannaRuairí Ó Cuinn

An Roinn Fiontar, Trádála agus Nuálaíochta BriotúnRisteard de Briotún

An Roinn Coimirce SóisialaíJoan Burton

An Roinn Turasóireachta, Cultúir agus SpóirtSéamus Ó Duibhneacháin

An Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní NádúrthaPádraic Ó Coinín

An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais ÁitiúilPilib Ó hÓgáin

An Roinn Dlí agus Cirt agus Athchóirithe Dlí agus An Roinn CosantaAlan Shatter

An Roinn Talmhaíochta, lascaigh agus BiaSíomon Ó Caoibheanaigh

An Roinn Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus GaeltachtaProinséas Nic Gerailt

An Roinn Sláinte agus LeanaíSeamus Ó Raghallaigh

An Roinn lompairLeo Varadkar

ROINN AN TAOISIGH

Department of the Taoiseach

BAILE ATHA CLIATH 2

Dublin 2

10 March, 2011.

An Rúnaí Príobháideach

Cléireach an tSeanaid

On the nomination of the Taoiseach and in exercise of the power conferred on them by Section 1 of the Ministers and Secretaries (Amendment) (No. 2) Act 1977, as amended by Section 2 of the Ministers and Secretaries (Amendment) Act 1980 and Section 1 of the Ministers and Secretaries (Amendment) Act 1995, the Government appointed on 9 March 2011,

(a) Paul Keogh, T.D.

(Pól Mac Eochaidh, T.D.)

to be Minister of State at the Department of The Taoiseach (with special responsibility as Government Chief Whip) and at the Department of Defence, and

(b) William Penrose, T.D.

(Liam Penrose, T.D.)

to be Minister of State at the Department of the Environment, Community and Local Government (with special responsibility for Housing and Planning);

and on 10 March 2011 the Government appointed,

(c) Dinny McGinley, T.D.

(Donnchadh Mac Fhionnlaoich, T.D.)

Minister of State with special responsibility for Gaeltacht Affairs (Department of Community, Equality and Gaeltacht Affairs);

(d) Róisín Shortall, T.D.

(Róisín Ní Shoirtéil, T.D.)

Minister of State with special responsibility for Primary Care (Department of Health and Children);

(e) John Perry, T.D.

(Seán Ó Poire, T.D.)

Minister of State with special responsibility for Small Business (Department of Enterprise, Trade and Innovation);

(f)Michael Ring, T.D.

(Micheál Ó Rinn, T.D.)

Minister of State with special responsibility for Tourism and Sport (Department of Tourism, Culture and Sport);

(g)Jan O'Sullivan, T.D.

(Jan Uí Shúilleabháin, T.D.)

Minister of State with special responsibility for Trade and Development (Department of Foreign Affairs);

(h) Kathleen Lynch, T.D.

(Caitlín Ní Loinsigh, T.D.)

Minister of State with special responsibility for Disability, Equality and Mental Health (Departments of Health and Children and Community, Equality and Gaeltacht Affairs);

(i) Fergus O'Dowd, T.D.

(Fergus Ó Dubhda, T.D.)

Minister of State with special responsibility for the NewEra Project (Departments of Communications, Energy and Natural Resources and Environment, Heritage and Local Government);

(j) Brian Hayes, T.D.

(Brian Ó hAodha, T.D.)

Minister of State with special responsibility for Public Service Reform and the OPW (Department of Finance);

(k) Shane McEntee, T.D.

(Seán Mac an tSaoi, T.D.)

Minister of State with special responsibility for Food, Horticulture and Food Safety (Department of Agriculture, Fisheries and Food);

(I) Lucinda Creighton, T.D.

(Lucinda Ní Chríodáin, T.D.)

Minister of State with special responsibility for European Affairs (Departments of the Taoiseach and Foreign Affairs);

(m) Seán Sherlock, T.D.

(Seán Ó Searlóg, T.D.)

Minister of State with special responsibility for Research and Innovation (Departments of Enterprise, Trade and Innovation and Education and Skills);

(n) Ciaran Cannon, T.D.

(Ciarán Ó Canáin, T.D.)

Minister of State with special responsibility for Training and Skills (Department of Education and Skills); and

(o) Alan Kelly, T.D.

(Alan Ó Ceallaigh, T.D.) Minister of State with special responsibility for Public and Commuter Transport (Department of Transport).

ROINN AN TAOISIGH

Department of the Taoiseach

BAILE ÁTHA CLIATH 2

Dublin 2

04 April 2011,

Ms. Deirdre Lane,

Clerk of the Seanad

With reference to the Government decision dated 29 March, 2011 ref. S180/20/10/1414 in relation to

Justice and Law Reform (Alteration of Name of Department and Title of Minister) Order 2011

Transport (Alteration of Name of Department and Title of Minister) Order 2011

Please note that the effects of these orders are to change, with effect from 2 April, 2011, the official title of the

Minister/Department of Justice and Law Reform to become the Minister/Department of Justice and Equality, and

Minister/Department of Transport to become the Minister/Department of Transport, Tourism and Sport.