Seanad debates

Friday, 27 March 2015

An Bille um an gCeathrú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Comhionannas Pósta) 2015: Céim an Choiste - Thirty-fourth Amendment of the Constitution (Marriage Equality) Bill 2015: Committee Stage

 

10:30 am

Photo of Rónán MullenRónán Mullen (Independent) | Oireachtas source

Tairgim leasú a 2:

I leathanach 5, líne 14, "an t-alt a bhfuil an téasc de" a scriosadh agus "na hailt a bhfuil an téacs díobh" a chur ina ionad.

I move amendment No. 2:

In page 4, line 14, to delete "the section" and substitute "the sections".

Comments

No comments

Log in or join to post a public comment.