Advanced search
Show most relevant results first | Most recent results are first | Show use by person

Search only Rory O'HanlonSearch all speeches

Results 561-580 of 905,838 for in 'Dáil debates' OR in 'Committee meetings' speaker:Rory O'Hanlon

Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2019: Leasuithe ón Seanad - Official Languages (Amendment) Bill 2019: From the Seanad (15 Dec 2021)

Leasú Seanaid Uimh. 10:

Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2019: Leasuithe ón Seanad - Official Languages (Amendment) Bill 2019: From the Seanad (15 Dec 2021)

Aengus Ó Snodaigh: Beidh mé gairid, a Leas-Cheann Comhairle.

Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2019: Leasuithe ón Seanad - Official Languages (Amendment) Bill 2019: From the Seanad (15 Dec 2021)

Jack Chambers: Is leasú é seo, leasú Uimh. 10, a shíl mé go mbeadh fiúntas ann lena chinntiú go mbeadh seirbhísí a ghintear taobh amuigh den Ghaeltacht san áireamh sna seirbhísí a chuirtear ar fáil do phobal na Gaeltachta trí mheán na Gaeilge. Bainfear an aidhm seo amach bunaithe ar fhianaise a bheidh á bailiú ag an...

Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2019: Leasuithe ón Seanad - Official Languages (Amendment) Bill 2019: From the Seanad (15 Dec 2021)

Aengus Ó Snodaigh: Gabhaim buíochas leis an Aire Stáit. Arís, is leasú dearfach é seo. Cheap mé go mbeadh sé intuigthe sa mhéid a bhí san Acht cheana féin agus ar a laghad tá an tAire Stáit ag déanamh cinnte de nach mbeidh dabht ar bith ag aon duine mar gheall ar na seirbhísí ar ghá a bheith i nGaeilge do cheantair Ghaeltachta....

Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2019: Leasuithe ón Seanad - Official Languages (Amendment) Bill 2019: From the Seanad (15 Dec 2021)

Catherine Connolly: An bhfuil an Teachta Ó Snodaigh ag iarraidh teacht isteach?

Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2019: Leasuithe ón Seanad - Official Languages (Amendment) Bill 2019: From the Seanad (15 Dec 2021)

Aengus Ó Snodaigh: Tá.

Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2019: Leasuithe ón Seanad - Official Languages (Amendment) Bill 2019: From the Seanad (15 Dec 2021)

Catherine Connolly: Beidh deireadh leis an bpróiseas seo. Níl mé ag cur isteach ar an Teachta ach beidh orm dul trí gach leasú.

Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2019: Leasuithe ón Seanad - Official Languages (Amendment) Bill 2019: From the Seanad (15 Dec 2021)

Aengus Ó Snodaigh: Ceann ar cheann.

Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2019: Leasuithe ón Seanad - Official Languages (Amendment) Bill 2019: From the Seanad (15 Dec 2021)

Catherine Connolly: Ceann ar cheann.

Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2019: Leasuithe ón Seanad - Official Languages (Amendment) Bill 2019: From the Seanad (15 Dec 2021)

Aengus Ó Snodaigh: An labhraímid faoi na leasuithe ag an stad seo nó ceann ar cheann?

Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2019: Leasuithe ón Seanad - Official Languages (Amendment) Bill 2019: From the Seanad (15 Dec 2021)

Catherine Connolly: Is féidir leat cúpla focal a rá anois nó ag an deireadh ach beidh orm críochnú faoi 5.30 p.m.

Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2019: Leasuithe ón Seanad - Official Languages (Amendment) Bill 2019: From the Seanad (15 Dec 2021)

Aengus Ó Snodaigh: Níl mórán le rá agam faoi na leasuithe - aontaím leo - ach bhí an ceart ag an Aire Stáit nuair a dúirt sé gur lá tábhachtach é inniu. Tréaslaím leis agus lena fhoireann as éisteacht linn mar bhí éisteacht ag teastáil agus ba léir sin ón méid leasuithe ar ghlac an Rialtas leo, agus a...

Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2019: Leasuithe ón Seanad - Official Languages (Amendment) Bill 2019: From the Seanad (15 Dec 2021)

Catherine Connolly: Tá 12 leasú ar ais ón Seanad agus tá orm iad a bhrú ceann i ndiaidh an chinn eile.

Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2019: Leasuithe ón Seanad - Official Languages (Amendment) Bill 2019: From the Seanad (15 Dec 2021)

Leasú Seanaid Uimh. 1:

Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2019: Leasuithe ón Seanad - Official Languages (Amendment) Bill 2019: From the Seanad (15 Dec 2021)

Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2019: Leasuithe ón Seanad - Official Languages (Amendment) Bill 2019: From the Seanad (15 Dec 2021)

Catherine Connolly: Rachaidh mé trí na leasuithe go luath ach tá an tAire Stáit ag iarraidh cúpla focal a rá ag an bpointe seo.

Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2019: Leasuithe ón Seanad - Official Languages (Amendment) Bill 2019: From the Seanad (15 Dec 2021)

Jack Chambers: Mar Aire Stáit ar a bhfuil freagracht as an nGaeltacht, is mór an onóir dom a bheith anseo ar an lá stairiúil tábhachtach seo do phobal na tíre i gcoitinne agus do mhuintir na Gaeilge agus na Gaeltachta ach go háirithe. Tuigim an tábhacht a bhaineann leis an teanga mar chéad teanga oifigiúil an Stáit, mar chuid luachmhar...

Appropriation Bill 2021: Second Stage (Resumed) (15 Dec 2021)

Catherine Connolly: We are over time. I invite the Minister to conclude.

Appropriation Bill 2021: Second Stage (Resumed) (15 Dec 2021)

Michael McGrath: I thank all the Deputies for contributing to the debate. As they highlighted, the Bill is an important piece of housekeeping in which the Oireachtas has to engage every year to ensure we have a proper legal basis for the moneys that were spent over the course of that year and to ensure spending can continue into the following year before the House approves the Estimates for that year. ...

Appropriation Bill 2021: Second Stage (Resumed) (15 Dec 2021)

Question put and agreed to.

   Advanced search
Show most relevant results first | Most recent results are first | Show use by person

Search only Rory O'HanlonSearch all speeches