Advanced search
Show most relevant results first | Most recent results are first | Show use by person

Search only Thomas ByrneSearch all speeches

Results 1-20 of 4,083 for speaker:Thomas Byrne in 'Written Answers'

Written Answers — Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht: Sports Facilities (19 Jun 2024)

Thomas Byrne: Sport Ireland does not provide capital funding to developments outside the national sports campus. My Department operates two capital funding programmes for sport, namely the Sports Capital and Equipment Programme (SCEP) and the Large Scale Sport Infrastructure Fund (LSSIF). The SCEP is the primary vehicle for Government support for the development of sports and recreation facilities and...

Written Answers — Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht: Sports Organisations (19 Jun 2024)

Thomas Byrne: I regularly meet the CEO of Sport Ireland, Dr. Una May, at a wide range of sports events, launches and formal cross-sport engagement structures, such as the Sports Leadership Group, which meets approximately every quarter. In addition, my officials and I meet periodically with Dr. May to discuss sports policy and governance, as well as Sport Ireland's annual programme and strategic plans ...

Written Answers — Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht: Pleanáil Teanga (11 Jun 2024)

Thomas Byrne: Chuir Foras na Gaeilge dréacht plean teanga do Bhaile Seirbhíse na Gaeltachta An Chlochán faoi bhráid na Roinne ag deireadh 2023. Tar éis don Roinn an plean teanga a mheas bhí gá dul ar ais chuig an bhForas chun soiléiriú a fáil i leith roinnt gnéithe. Is mian liom a dheimhniú go bhfuil leagan leasaithe den phlean teanga faighte ag...

Written Answers — Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht: Sports Funding (11 Jun 2024)

Thomas Byrne: A total of €166.6 million was provisionally allocated under the 2020 round of the Sports Capital and Equipment Programme. €16.6 million was provisionally allocated in equipment-only grants in August 2021 and €150 million in capital grants was provisionally allocated in February and May 2022. The progress on drawdown to date is set out below. SCEP 2020 – Drawdown...

Written Answers — Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht: Sports Funding (11 Jun 2024)

Thomas Byrne: The Sports Capital and Equipment Programme (SCEP) is the primary vehicle for Government support for the development of sports and recreation facilities and the purchase of non-personal sports equipment throughout the country. The 2023 round of the SCEP has seen a record number of applications received, including the application referred to, by the Deputy. On 9 May 2024, Minister Martin and I...

Written Answers — Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht: Sport and Recreational Development (11 Jun 2024)

Thomas Byrne: Government funding for the Football Association of Ireland (FAI) is primarily aimed at supporting the delivery of programmes at local level. Considerable additional financial support has been provided by the state for the development of football in Ireland, particularly through the 2020 - 2023 Memorandum of Understanding (MOU) between the government and the FAI. The MOU provided for a package...

Written Answers — Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht: Swimming Pools (11 Jun 2024)

Thomas Byrne: My Department operates two capital funding programmes for sport, namely the Sports Capital and Equipment Programme (SCEP) and the Large Scale Sport Infrastructure Fund (LSSIF). Capital support for new swimming pools is currently being provided through the LSSIF subject to published guidelines and conditions of the scheme. The National Sports Policy, which was published in 2018, provided for...

Written Answers — Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht: Údarás na Gaeltachta (30 May 2024)

Thomas Byrne: Tá sé ráite ag Údarás na Gaeltachta liom go bhfuil céimeanna ullmhúcháin a gcur in áit ag an Údarás chun an scéim phíolótach seo a thairiscint do suas le 10 gcliant faoi thús an Fhómhair 2024. Tuigtear dom go bhféadfaí cur leis an líon cliaint ach breis maoinithe a bheith curtha ar fáil chuige...

Written Answers — Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht: Sports Facilities (30 May 2024)

Thomas Byrne: My Department operates two capital funding programmes for sport, namely the Sports Capital and Equipment Programme (SCEP) and the Large Scale Sport Infrastructure Fund (LSSIF). Capital support for new swimming pools is currently being provided through the LSSIF. New swimming pool projects and the refurbishment of existing swimming pools are eligible to apply for grant funding subject to...

Written Answers — Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht: Sports Organisations (30 May 2024)

Thomas Byrne: Government funding for the FAI - to which the question refers - is primarily aimed at supporting the delivery of programmes at local level. Considerable additional financial support has been provided by the State for the development of football in Ireland, particularly through the Memorandum of Understanding (MOU) between the Government and the FAI. The MOU provided for a package of...

Written Answers — Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht: Sports Funding (30 May 2024)

Thomas Byrne: I propose to take Questions Nos. 23 and 24 together. The National Sports Policy was published on 25 July 2018 and provided for a Large Scale Sport Infrastructure Fund (LSSIF). The aim of the fund is to provide Exchequer support for larger sports facility projects. These are projects where the Exchequer investment would be greater than the maximum amount available under the Sports...

Written Answers — Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht: Reachtaíocht Teanga (30 May 2024)

Thomas Byrne: Tá mo Roinn ar an eolas faoin dúshlán a bhaineann le seirbhísí ateangaireachta a chur ar fáil trí Ghaeilge i bParlaimint na hEorpa agus go deimhin in institiúidí eile san Aontas Eorpach agus anseo in Éirinn. Tá mo Roinnse gníomhach agus obair leanúnach ar siúl againn chun an t-easnamh seo a chur ina cheart. Ar an...

Written Answers — Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht: Gaeltacht Policy (30 May 2024)

Thomas Byrne: Our offshore islands and their communities are an integral part of the Irish countryside and hold particular importance in the country's culture. The Irish language is an essential part of the community's identity and heritage on the Gaeltacht islands. Our Living Islands is the 10-year national policy for offshore islands. This all of Government policy, which is led by the Department of...

Written Answers — Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht: Sports Facilities (30 May 2024)

Thomas Byrne: The Government recently agreed revised capital allocations under the National Development Plan totalling €2.25 billion out to 2026. The additional allocations of capital funding to 2026 will support key projects and programmes under the NDP such as the Sports Capital and Equipment Programme (SCEP) operated by my Department. The revised NDP capital allocations for my Department will...

Written Answers — Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht: Sports Funding (30 May 2024)

Thomas Byrne: The National Sports Policy, which was published in 2018, provided for the establishment of a Large Scale Sport Infrastructure Fund (LSSIF). The aim of the LSSIF is to provide Exchequer support for larger sports facility projects where the Exchequer investment would be greater than the maximum amount available under the Sports Capital and Equipment Programme (SCEP). The first allocations...

Written Answers — Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht: Pleanáil Teanga (30 May 2024)

Thomas Byrne: Ar 28 Meitheamh 2023, d'fhógair mé go raibh conradh bronnta ar an gcomhlacht, Barr Feabhais Teo., chun athbhreithniú a dhéanamh ar an gcéad 10 bplean teanga a ceadaíodh faoi réir Acht na Gaeltachta 2012. Cinnteoidh an tionscnamh seo, a bhfuil buiséad suas le €92,500 á chur ar fáil ina leith, go ndéanfar athbhreithniú...

Written Answers — Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht: Sports Organisations (30 May 2024)

Thomas Byrne: Addressing female participation at all levels in sport is an important element of the National Sports Policy and a core priority for myself and Minister Catherine Martin. That includes women in leadership positions such as board members of National Governing Bodies (NGBs), Local Sports Partnership (LSP) and other funded sporting bodies. The most recent Sports Action Plan set a target for...

Written Answers — Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht: Scéimeanna Tacaíochta Gaeilge (30 May 2024)

Thomas Byrne: Tháinig deireadh le Scéim Labhairt na Gaeilge in 2011. Faoin scéim d’íoctaí deontas, arbh fhiú suas le €260 in aghaidh na bliana le teaghlaigh cháilithe Ghaeltachta a bhí in ann a léiriú don Roinn gurbh í an Ghaeilge príomhtheanga labhartha bhunadh an tí acu. Sa scoilbhliain deireadh dá riar 2010/2011, ba...

Written Answers — Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht: Údarás na Gaeltachta (30 May 2024)

Thomas Byrne: Tá athbhreithniú an Údaráis ar phunann maoine ina áis thábhachtach taighde ar na féidearthachtaí a bhaineann leis an bpunann sna seacht gcondae Gaeltachta. Ó chuir an Teachta síos a ceist deiridh, d'fhoilsigh an tÚdarás taighde ar sholáthar agus éileamh tithíochta sa Ghaeltacht. Léiríonn an taighde seo:Go...

Written Answers — Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht: Olympic Games (30 May 2024)

Thomas Byrne: For the Paris Cycle, 2021-2024, the Government has provided record-level investment to Sport Ireland of approximately €89 million, towards high performance sport. Preparations for Paris 2024 are progressing positively. Sport Ireland is collaborating closely with the Olympic Federation of Ireland and Paralympics Ireland who will lead Team Ireland to the Olympic Games and...

   Advanced search
Show most relevant results first | Most recent results are first | Show use by person

Search only Thomas ByrneSearch all speeches