Advanced search
Show most relevant results first | Most recent results are first | Show use by person

Search only Trevor Ó ClochartaighSearch all speeches

Results 1-20 of 5,132 for speaker:Trevor Ó Clochartaigh

Seanad: Order of Business (28 Feb 2018)

Trevor Ó Clochartaigh: Is ócáid iontach brónach ar bealach amháin ach áthasach ar bealach eile go bhfuil sé i gcesit agam a chur in úil duit i scríbhinn níos deireanaí go bhfuil mé ag éirí as mo shuíocháin Seanad. I am going to be resigning my seat later this afternoon. I am hearing the decision is sending reverberations through...

Seanad: Order of Business (22 Feb 2018)

Trevor Ó Clochartaigh: Cuirim fáilte roimh beirt aíonna sa Ghailearaí a tháinig isteach sa Teach inniu, Helena O'Donnell ón Irish Heart Foundation agus aoi speisialta eile, Martin Quinn. Chas mé leis an Uasal Quinn cúpla bliain ó shin. I welcome two guests to the Gallery, Helena O'Donnell from the Irish Heart Foundation, and Martin Quinn, whom I met a couple of years ago...

Joint Oireachtas Committee on Education and Skills: Teacher Recruitment: Discussion (20 Feb 2018)

Trevor Ó Clochartaigh: Cuirim céad fáilte roimh na finnéithe. Dar ndóigh, tá ceisteanna ó thaobh na Gaeilge de a bheidh ag teacht aníos ar ball. Deputy Catherine Martin touched on the issue of Garda vetting. I know that in some cases exasperated principals have to turn to bringing in somebody who does not have a full qualification for teaching. What is the issue regarding...

Joint Oireachtas Committee on Education and Skills: Teacher Recruitment: Discussion (20 Feb 2018)

Trevor Ó Clochartaigh: Bhí ceisteanna an-shonrach ann agus is léir go bhfuil na freagraí ann. An airíonn na finnéithe i ndáiríre, áfach, go bhfuil an Roinn ag éisteacht leo agus go bhfuil an Roinn ag tógáil an ghéarchéim seo mar ghéarchéim? A number of people have said this is a crisis, but do the witnesses feel the Department sees it as a...

Joint Oireachtas Committee on Education and Skills: Teacher Recruitment: Discussion (20 Feb 2018)

Trevor Ó Clochartaigh: The question was related to the default position. If one has to bring in somebody into a school who does not have a teaching qualification, will it leave the principal in a vulnerable position?

Joint Oireachtas Committee on Education and Skills: Teacher Recruitment: Discussion (20 Feb 2018)

Trevor Ó Clochartaigh: Okay.

Joint Standing Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands: Ionaid Cúraim Leanaí Lán-Ghaeilge i gCeantair Gaeltachta: Díospóireacht (6 Feb 2018)

Trevor Ó Clochartaigh: Cuirim míle fáilte roimh na finnéithe. Bhíomar ag cur is ag cúiteamh faoi chuid de na ceisteanna seo agus tá mé ag ceapadh, i ndáiríre, go dtéann an cheist atá na finnéithe ag ardú agus an t-ábhar atá siad ag plé go croílár ceist na pleanála teanga sna ceantair Ghaeltachta agus cé chomh casta...

Joint Standing Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands: Ionaid Cúraim Leanaí Lán-Ghaeilge i gCeantair Gaeltachta: Díospóireacht (6 Feb 2018)

Trevor Ó Clochartaigh: Tuigim go díreach céard atá na finnéithe ag rá. Tá bunriachtanais le sásamh ag na hionaid chúraim leanaí ó thaobh cúrsaí sláinte agus sábháilte, srl.

Joint Standing Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands: Ionaid Cúraim Leanaí Lán-Ghaeilge i gCeantair Gaeltachta: Díospóireacht (6 Feb 2018)

Trevor Ó Clochartaigh: Tá dualgas reachtach ar na naíonraí Síolta agus Aistear a chur i bhfeidhm mar churaclam. An bhfuil Síolta agus Aistear feiliúnach do ionaid chúraim leanaí Gaeltachta? An bhfuil gá ann polasaí difriúil ar fad a chur i bhfeidhm? An é go gcaithfear Síolta agus Aistear a chur i bhfeidhm agus na dualgais a chomhlíonadh ionas...

Joint Standing Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands: Ionaid Cúraim Leanaí Lán-Ghaeilge i gCeantair Gaeltachta: Díospóireacht (6 Feb 2018)

Trevor Ó Clochartaigh: Is dócha gur cheart a rá freisin gur cuireadh polasaí don oideachas Gaeltachta ar bun le haghaidh na mbunscoileanna. Tá ceist eile agam i gcomhthéacs an méid atá ráite ag na finnéithe. Ar chóir go mbeadh polasaí réamhscoile Gaeltachta ann, nó an leor Síolta agus Aistear sna Gaeltachtaí? Bhí curaclam ann le...

Joint Standing Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands: Ionaid Cúraim Leanaí Lán-Ghaeilge i gCeantair Gaeltachta: Díospóireacht (6 Feb 2018)

Trevor Ó Clochartaigh: B'fhéidir gur fiú an cheist sin a leanacht suas leis an Roinn.

Joint Standing Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands: Ionaid Cúraim Leanaí Lán-Ghaeilge i gCeantair Gaeltachta: Díospóireacht (6 Feb 2018)

Trevor Ó Clochartaigh: Is fiú an pointe a rinneadh níos luaithe, maidir le páistí a bhfuil Gaeilge ó dhúchas acu agus beirt thuismitheoir ag labhairt Gaeilge ó dhúchas, a ardú arís sa chomhthéacs seo. Nílimid ag maireachtáil i sochaí ina bhfuil sé sin i ngach teaghlach. Cén chaoi ina láimhseálann na naíonraí é...

Joint Standing Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands: Ionaid Cúraim Leanaí Lán-Ghaeilge i gCeantair Gaeltachta: Díospóireacht (6 Feb 2018)

Trevor Ó Clochartaigh: Má thagann scór gasúr nua isteach go dtí naíonra áirithe ag tús na scoilbhliana seo chugainn, cén chaoi go praiticiúil a dhéanfaidh an naíonra sin scagadh orthu? An gcuirtear iad ar fad isteach i mullach a chéile?

Joint Standing Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands: Ionaid Cúraim Leanaí Lán-Ghaeilge i gCeantair Gaeltachta: Díospóireacht (6 Feb 2018)

Trevor Ó Clochartaigh: Ceapaim go mbeadh sé spéisiúil don choiste na sonraí sin a fháil go díreach.

Joint Standing Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands: Ionaid Cúraim Leanaí Lán-Ghaeilge i gCeantair Gaeltachta: Díospóireacht (6 Feb 2018)

Trevor Ó Clochartaigh: Okay.

Joint Standing Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands: Ionaid Cúraim Leanaí Lán-Ghaeilge i gCeantair Gaeltachta: Díospóireacht (6 Feb 2018)

Trevor Ó Clochartaigh: Ar chóir go mbeadh tacaíochtaí breise ar fáil do theaghlaigh atá ag déanamh iarrachta an Ghaeilge a fheabhsú? Tuigim nach bhfuil sé sin ar fáil faoi láthair agus is deacracht é sin do na hionaid tacaíochta teaghlaigh. B'fhéidir gur chóir é sin a fhágáil ag an dream atá ag plé leis na pleananna...

Joint Standing Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands: Ionaid Cúraim Leanaí Lán-Ghaeilge i gCeantair Gaeltachta: Díospóireacht (6 Feb 2018)

Trevor Ó Clochartaigh: An bhfuil easpa acmhainní i gceist?

Joint Standing Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands: Ionaid Cúraim Leanaí Lán-Ghaeilge i gCeantair Gaeltachta: Díospóireacht (6 Feb 2018)

Trevor Ó Clochartaigh: Dá mbeadh airgead ar fáil, an mbeadh fonn ar na finnéithe é sin a dhéanamh, nó an bhfágfaidís é ag an dream atá ag plé leis na pleananna teanga sna ceantair éagsúla? Bhí sé i gceist ag an gCathaoirleach go roinnfeadh na finnéithe a gcuid tuairimí faoin gcaoi inar féidir an rud a chur i bhfeidhm i...

Joint Standing Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands: Ionaid Cúraim Leanaí Lán-Ghaeilge i gCeantair Gaeltachta: Díospóireacht (6 Feb 2018)

Trevor Ó Clochartaigh: An dtiocfadh na tacaíochtaí breise seo ón Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige, ó Roinn na Gaeltachta nó ó aon áit eile?

Seanad: Order of Business (1 Feb 2018)

Trevor Ó Clochartaigh: I dtosach báire, Lá Fhéile Bríde faoi shéan agus faoi mhaise do na Seanadóirí ar fad, go háirithe na mná. I wish all a happy St. Brigid's day, seeing as we are on a bit of a biblical vibe with Senator O'Reilly. I am afraid St. Jude is the saint who jumps to mind when we look at the broadband scenario, rather than any Jeremiah.

   Advanced search
Show most relevant results first | Most recent results are first | Show use by person

Search only Trevor Ó ClochartaighSearch all speeches