Advanced search
Show most relevant results first | Most recent results are first | Show use by person

Search only Seán KyneSearch all speeches

Results 1-20 of 2,351 for "section:" . (isset($hansardmajors[$1]["title"]) ? $hansardmajors[$z[1]]["title"] : "$z[1]") speaker:Seán Kyne

Written Answers — Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht: Irish Language (18 Dec 2019)

Seán Kyne: It is against the backdrop of the relevant measures set out in the Government’s Action Plan for the Irish language - Plean Gníomhaíochta don Ghaeilge 2018-2022 - that both organisations Comhar Naíonraí na Gaeltachta and Gaeloideachas operate in support of early years provision through Irish both in Gaeltacht regions and nationally respectively. The following table...

Written Answers — Department of An Taoiseach: Employment Data (17 Dec 2019)

Seán Kyne: I propose to take Questions Nos. 88 and 89 together. The exact information requested by the Deputy is not available. The Labour Force Survey (LFS) is a household survey which provides quarterly statistics on employment and unemployment and is the official source of labour market estimates in the State. The primary classification used for the LFS results is the ILO (International Labour...

Written Answers — Department of An Taoiseach: Unemployment Data (17 Dec 2019)

Seán Kyne: The exact information requested by the Deputy is not available. The Labour Force Survey (LFS) is a household survey which provides quarterly statistics on employment and unemployment and is the official source of labour market estimates in the State. The quarterly LFS results include the following jobless household indicators: The indicator "Proportion of persons aged 0 - 17 years living in...

Written Answers — Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht: Oideachas Gaeilge (12 Dec 2019)

Seán Kyne: Tá mo Roinn ag cur maoinithe ar fáil ó 2006 mar thacaíocht le forbairt agus múineadh na Gaeilge a chur chun cinn in ollscoileanna tríú leibhéal thar lear. Is iad aidhmeanna an chiste dea-thoil i leith na Gaeilge agus an chultúir gaelaigh a chothú trasna na hEorpa, Stáit Aontaithe Mheiriceá, Ceanada agus níos faide ó bhaile...

Written Answers — Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht: Aerfoirt Réigiúnacha (12 Dec 2019)

Seán Kyne: Is féidir liom a dheimhniú don Teachta gur cuireadh clabhsúr le ceannacht Aerfort Chonamara ar 6 Nollaig agus go bhfuil an aerfort faoi úinéireacht an Stáit anois. Chosain an t-aerfort €2.75m chun é a cheannach.

Written Answers — Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht: Maoiniú d’Fhoras na Gaeilge (12 Dec 2019)

Seán Kyne: I dtosach báire, ba mhaith liom a mheabhrú go mbaineann saincheisteanna maidir le scéimeanna Chlár na Leabhar Gaelge le gnóthaí oibríochtúla Fhoras na Gaeilge agus, dá bharr sin, níl ról sonrach agam féin mar Aire Stáit ná ag mo Roinn i gclár oibre Chlár na Leabhar Gaeilge. Cuireann mo Roinn maoiniú...

Written Answers — Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht: Caiteachas Gaeilge agus Gaeltachta (12 Dec 2019)

Seán Kyne: Is faoin gClár Tacaíochtaí Pobail agus Teanga, a cuirtear cúnamh caipitil ar fáil chun áiseanna pobail agus teanga a athchóiriú nó a fhorbairt sa Ghaeltacht. Tacaíonn an clár sin go praiticiúil le cuspóirí comhaontaithe a bhaineann leis an nGaeltacht mar a leagtar amach iad sa Phlean Gníomhaíochta don Ghaeilge...

Written Answers — Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht: Interdepartmental Committees (12 Dec 2019)

Seán Kyne: The Interdepartmental Committee for Island Development, in which a number of Government Departments are participating, was set up earlier this year with the aim of drafting a National Islands policy. To date the committee has met twice, and further to their meetings, a consultation paper has been prepared and published. The consultation paper, which was launched by both An Tánaiste,...

Written Answers — Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht: Irish Language (12 Dec 2019)

Seán Kyne: The 20-Year Strategy for the Irish Language 2010-2030 represents the foundation stone of the Government's policy on the Irish language. The Strategy outlines an integrated approach to the Irish language, in which 9 areas of action are specified, namely Education; The Gaeltacht; Family Transmission of the Language - Early Intervention; Administration, Services and Community; Media and...

Written Answers — Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht: Departmental Legal Cases (10 Dec 2019)

Seán Kyne: As this matter is currently before the Courts, it would be inappropriate for me to comment on same.

Written Answers — Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht: Offshore Islands (4 Dec 2019)

Seán Kyne: As the Deputy is aware, my Department is leading the consultation process to inform the preparation of a new cross-government National Policy for the Islands. I can confirm to the Deputy that the Department of Housing, Planning and Local Government has, in its initial submission to my Department as part of the consultation process, referred to the funding arrangements for domestic...

Written Answers — Department of An Taoiseach: Consumer Prices Data (3 Dec 2019)

Seán Kyne: Price levels for consumer goods and services in the EU can be compared using price level indices which provide a comparison of countries' price levels relative to the EU average (EU28=100) and are calculated using purchasing power parities. The most recent annual data refers to 2018. The data are not available on a quarterly frequency. The 2018 results show that Ireland was the second most...

Written Answers — Department of An Taoiseach: Quarterly National Household Survey (3 Dec 2019)

Seán Kyne: The Labour Force Survey (LFS) is a household survey which provides quarterly statistics on employment and unemployment and is the official source of labour market estimates in the State. The primary classification used for the LFS results is the ILO (International Labour Organisation) labour force classification. The unemployment (ILO) rate is the number of unemployed persons aged 15-74 years...

Written Answers — Department of An Taoiseach: Unemployment Data (3 Dec 2019)

Seán Kyne: The Labour Force Survey (LFS) is a household survey which provides quarterly statistics on employment and unemployment and is the official source of labour market estimates in the State. The primary classification used for the LFS results is the ILO (International Labour Organisation) labour force classification. The most recent figures available from the LFS are for the third quarter (Q3)...

Written Answers — Department of An Taoiseach: Unemployment Data (3 Dec 2019)

Seán Kyne: The exact information requested by the Deputy is not available. The Labour Force Survey (LFS) is a household survey which provides quarterly statistics on employment and unemployment and is the official source of labour market estimates in the State. The primary classification used for the LFS results is the ILO (International Labour Organisation) labour force classification. The most recent...

Written Answers — Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht: Buiséad Fhoras na Gaeilge (3 Dec 2019)

Seán Kyne: Is í an Chomhairle Aireachta Thuaidh Theas (CATT) a cheadaíonn na buiséid do na Forais Trasteorann uile, An Foras Teanga san áireamh. Mar gheall ar chúinsí polaitiúla i dTuaisceart Éireann, áfach, níorbh fhéidir cruinnithe CATT a eagrú ó lár 2016 i Leith agus, dá bhrí sin, níl na buiséid i leith 2017,...

Written Answers — Department of An Taoiseach: Economic Data (26 Nov 2019)

Seán Kyne: The Central Statistics Office (CSO) estimates worker remittances paid from Ireland as a small component of the current account of the balance of payments. The balance of payments is a complex accounting system which summarises economic transactions between Ireland and the rest of the world in a specific time period. The compilation of the balance of payments is based primarily on enterprise...

Written Answers — Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht: Departmental Funding (20 Nov 2019)

Seán Kyne: My Department has no role in relation to the administration of the Rural Regeneration and Development Fund, which is administered by the Department of Rural and Community Development. However, my Department has been in discussions on a number of occasions in recent times with the authority of the college referred to by the Deputy in relation to its plans...

Written Answers — Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht: Departmental Funding (20 Nov 2019)

Seán Kyne: My Department has been in discussions on a number of occasions in recent times with the authority of the college referred to by the Deputy in relation to its plans to upgrade its building. I understand that on foot of these discussions the college authority is considering submitting a business plan and formal application for capital funding under...

Written Answers — Department of An Taoiseach: Retail Sector (19 Nov 2019)

Seán Kyne: The data the Deputy requested is not available at present. The Central Statistics Office (CSO) is committed to improving data collection documenting the evolution of online versus in-store shopping in Ireland and has been developing its approach in this area. Earlier this year the CSO commenced the collection of on-line retail sales information relating to businesses based in...

   Advanced search
Show most relevant results first | Most recent results are first | Show use by person

Search only Seán KyneSearch all speeches