Advanced search
Show most relevant results first | Most recent results are first | Show use by person

Search only Seán KyneSearch all speeches

Results 1-20 of 2,385 for "section:" . (isset($hansardmajors[$1]["title"]) ? $hansardmajors[$z[1]]["title"] : "$z[1]") speaker:Seán Kyne

Written Answers — Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht: Covid-19 Pandemic (16 Jun 2020)

Seán Kyne: In accordance with the Roadmap for Reopening Society and Business, only those resident on an island and those providing essential services are permitted to travel to and from the islands until 10 August 2020.  These restrictions are still in place, pending the expected publication of revised guidance.

Written Answers — Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht: Covid-19 Pandemic (16 Jun 2020)

Seán Kyne: In accordance with the Roadmap for Reopening Society and Business, only those resident on the islands and those providing essential services are permitted to travel to and from the islands until 10 August 2020.  These restrictions are still in place, pending the expected publication of revised guidance.

Written Answers — Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht: Irish Language (16 Jun 2020)

Seán Kyne: The Deputy will be pleased to learn that I recently approved a once-off emergency measure worth €4.7m to support the stabilisation of the Gaeltacht Irish summer college sector. The stabilisation fund is being provided as a specific once-off measure  with the overall objective of ensuring the ongoing viability of the sector, thereby enabling it to continue to contribute to the...

Written Answers — Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht: Seirbhísí agus Tacaíochtaí Gaeilge (16 Jun 2020)

Seán Kyne: Beidh áthas ar an Teachta a chloisteáil gur fhógair mé le gairid ciste éigeandála aon uaire ar fiú €4.7m chun tacú le cobhsú earnáil na gcoláistí samhraidh Gaeilge sa Ghaeltacht. Is beart aon uaire é a bhfuil mar aidhm aige inmharthanacht leanúnach na hearnála a chinntiú agus dá réir, ligean...

Written Answers — Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht: Scéimeanna Tacaíochta Gaeilge (16 Jun 2020)

Seán Kyne: Tá na socruithe riaracháin idir lámha faoi láthair ag an Roinn maidir leis an gciste cobhsaithe atá bunaithe ar leas earnáil na gcoláistí Gaeilge - a bhfuil na teaghlaigh Ghaeltachta atá aitheanta faoi Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge mar chuid lárnach di. Tá an ghné den scéal a bhaineann leis na...

Written Answers — Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht: Na hOileáin amach ón gCósta (16 Jun 2020)

Seán Kyne: Bhunaigh an Rialtas Coiste Idir-Rannach do na hOileáin i mí Iuil 2019 agus, ag eascairt as cruinnithe den choiste seo, aontaíodh ar phlean oibre chun polasaí oileánda a ullmhú. Mar chuid den phróiseas seo, réitíodh agus foilsíodh plépháipéar le hionchur ó na ranna stáit éagsúla. Leag...

Written Answers — Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht: Covid-19 Pandemic Supports (16 Jun 2020)

Seán Kyne: The Deputy will be pleased to learn that I recently approved a once-off emergency measure worth €4.7m to support the stabilisation of the Gaeltacht Irish summer college sector. The measure follows the cancellation, on 20th April 2020, of Irish summer college course by my Department in the interests of protecting public health during the COVID-19...

Written Answers — Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht: Covid-19 Pandemic Supports (16 Jun 2020)

Seán Kyne: In accordance with the Roadmap for Reopening Society and Business, only those resident on the islands and those providing essential services are permitted to travel to and from the islands until 10 August 2020.  These restrictions are still in place, pending the expected publication of revised guidance.

Written Answers — Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht: Covid-19 Pandemic Supports (9 Jun 2020)

Seán Kyne: The Deputy will be pleased to learn that I recently approved a once-off emergency measure worth €4.7m to support the stabilisation of the Gaeltacht Irish summer college sector. The stabilisation fund is being provided as a specific once-off measure with the overall objective of ensuring the ongoing viability of the sector - thereby enabling it to continue to contribute to the...

Written Answers — Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht: Offshore Islands (3 Jun 2020)

Seán Kyne: As a response to the threat that the COVID-19 virus poses to island communities, this Government has placed travel restrictions on all of the off-shore islands of this State. Currently only island residents and those providing essential services are permitted to travel to the islands.  This action was taken in response to requests from island communities and the advice of the...

Written Answers — Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht: Údarás na Gaeltachta (3 Jun 2020)

Seán Kyne: As I have confirmed to the Deputy in this house on 20/05/2020, Údarás na Gaeltachta has confirmed that the sale of the building to which the Deputy refers, a 12,000 square metre factory, vacant since 2004, is being progressed currently in accordance with the appropriate procedures as laid down for Údarás na Gaeltachta for the disposal of property and lands in its...

Written Answers — Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht: Údarás na Gaeltachta (3 Jun 2020)

Seán Kyne: I have been advised by Údarás na Gaeltachta that a new enterprise, Novelplast Teoranta, commenced operations in Baile Ghib in 2019 manufacturing PET (polyethylene terephthalate) pellets/chip directly from industrial offcut filament and fibre material from PET manufacturing facilities. I am also informed by Údarás na Gaeltachta that this residue material is not...

Written Answers — Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht: Oideachas Gaeltachta (3 Jun 2020)

Seán Kyne: Beidh áthas ar an Teachta a chloisteáil gur fhógair mé an tseachain seo caite go bhfuil beart éigeandála aon uaire ar fiú €4.7m é ceadaithe agam chun tacú le cobhsú earnáil na gcoláistí samhraidh Gaeilge sa Ghaeltacht. Tá an tionscnamh cobhsaithe á fheidhmiú mar bheart sonrach aon uaire chun...

Written Answers — Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht: Oideachas Gaeltachta (3 Jun 2020)

Seán Kyne: Aithníonn an Roinn gur tréimhse dhúshlánach í seo do phobal na tíre trí chéile agus go bhfuil tionchar á imirt ag COVID-19 ar gach éinne. Is tríd an Clár Tacaíochtaí Pobail agus Teanga de chuid na Roinne a chuireann an Roinn tacaíocht airgid ar fáil do phobail na Gaeltachta chun áiseanna...

Written Answers — Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht: Oideachas Gaeltachta (3 Jun 2020)

Seán Kyne: Ar mhaithe le cur tuilleadh le forbairt Chois Fharraige  - ar leas na Gaeilge agus gheilleagar an cheantair araon - tá an Roinn i gcomhar le hÚdarás na Gaeltachta ag breathnú faoi láthair ar na roghanna maidir le forbairt ionaid oideachais agus óige i gceantar an Chnoic ar an suíomh a bhfuil Coláiste Lurgan ag feidhmiú ann, atá...

Written Answers — Department of Housing, Planning, and Local Government: Covid-19 Pandemic (27 May 2020)

Seán Kyne: I propose to take Questions Nos. 1081 and 1084 together. In response to the Taoiseach’s announcement on 27 March 2020, as well as to requests from island communities to limit travel to island residents only in order to keep the islands COVID free, my Department has worked closely with island representative groups and ferry operators in order to implement reduced ferry schedules...

Written Answers — Department of Housing, Planning, and Local Government: Irish Language (27 May 2020)

Seán Kyne: My Department is working with various institutions to develop a range of Irish language terminology and lexicography projects. Funding continues to be provided for the successful Irish/EU terminology project LEX (GA IATE), which is now in its 11thyear. The project, run in collaboration with Dublin City University, produces terminology in the Irish language for inclusion in the European...

Written Answers — Department of Housing, Planning, and Local Government: Covid-19 Paindéim (27 May 2020)

Seán Kyne: Dírím aird an Teachta ar na ceisteanna atá freagartha agam cheana féin faoin ábhar seo. Mar atá ráite agam cheana féin, tar éis dul i gcomhairle leis na húdaráis sláinte agus ar mhaithe le sláinte phoiblí a chosaint, ag cur san áireamh na bearta éigeandála atá á nglacadh maidir le Covid-19,...

Written Answers — Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht: Gaelcholáistí Issues (20 May 2020)

Seán Kyne: The Deputy will be aware that on foot of consultation with health authorities and in the overall interests of protecting public health, having regard to the emergency measures being taken due to Covid-19, my Department announced that no Irish language courses will be run in the Gaeltacht this summer It is recognised that this is an unprecedented, uncertain and challenging period and that...

Written Answers — Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht: Scéimeanna Tacaíochta (20 May 2020)

Seán Kyne: Dírím aird an Teachta ar na ceisteanna atá freagartha agam cheana féin faoin ábhar seo. Mar atá ráite agam cheana féin, tar éis dul i gcomhairle leis na húdaráis sláinte agus ar mhaithe le sláinte phoiblí a chosaint, ag cur san áireamh na bearta éigeandála atá á nglacadh maidir le Covid-19,...

   Advanced search
Show most relevant results first | Most recent results are first | Show use by person

Search only Seán KyneSearch all speeches