Advanced search
Show most relevant results first | Most recent results are first | Show use by person

Search only Seán KyneSearch all speeches

Results 1-20 of 4,469 for speaker:Seán Kyne

Climate Action and Low Carbon Development: Statements (18 Dec 2019)

Seán Kyne: I propose that, notwithstanding anything in Standing Orders, that, if necessary, we would go to the conclusion of this item to 10.40 p.m. at the latest.

Parliamentary Assembly of the Council of Europe: Appointment of Representatives (18 Dec 2019)

Seán Kyne: I wish to inform the House that the following persons have been selected and nominated as representatives from Ireland to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe until the end of 2020: Senator Joe O'Reilly, leader of the delegation; Senator Maura Hopkins; Deputy Barry Cowen; and Senator Paul Gavan. The nominated alternates are Deputy Marcella Corcoran Kennedy; Deputy Robert Troy;...

Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) (Amendment) (Cross Border Crime Agency) Bill 2019: First Stage (18 Dec 2019)

Seán Kyne: No.

Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2019: Ordú don Dara Céim - Official Languages (Amendment) Bill 2019: Order for Second Stage (18 Dec 2019)

Seán Kyne: Tairgim: "Go dtógfar an Dara Céim anois."

Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2019: An Dara Céim - Official Languages (Amendment) Bill 2019: Second Stage (18 Dec 2019)

Seán Kyne: Tairgim: "Go léifear an Bille an Dara hUair anois." Mar Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, fáiltím roimh an deis seo labhairt sa Dáil inniu ar ábhar atá gar do mo chroí. Tá áthas orm a bheith i mo sheasamh os bhur gcomhair amach agus Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2019 deimhnithe ag mo...

Written Answers — Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht: Irish Language (18 Dec 2019)

Seán Kyne: It is against the backdrop of the relevant measures set out in the Government’s Action Plan for the Irish language - Plean Gníomhaíochta don Ghaeilge 2018-2022 - that both organisations Comhar Naíonraí na Gaeltachta and Gaeloideachas operate in support of early years provision through Irish both in Gaeltacht regions and nationally respectively. The following table...

Orders of Reference of Select Committee: Motion (17 Dec 2019)

Seán Kyne: I move: That, pursuant to Standing Order 85(2A), the Select Committee on Business, Enterprise and Innovation shall have the power to send for persons, papers and records.

Written Answers — Department of An Taoiseach: Employment Data (17 Dec 2019)

Seán Kyne: I propose to take Questions Nos. 88 and 89 together. The exact information requested by the Deputy is not available. The Labour Force Survey (LFS) is a household survey which provides quarterly statistics on employment and unemployment and is the official source of labour market estimates in the State. The primary classification used for the LFS results is the ILO (International Labour...

Written Answers — Department of An Taoiseach: Unemployment Data (17 Dec 2019)

Seán Kyne: The exact information requested by the Deputy is not available. The Labour Force Survey (LFS) is a household survey which provides quarterly statistics on employment and unemployment and is the official source of labour market estimates in the State. The quarterly LFS results include the following jobless household indicators: The indicator "Proportion of persons aged 0 - 17 years living in...

Pensions (Amendment) (No. 3) Bill 2017: Second Stage [Private Members] (12 Dec 2019)

Seán Kyne: I am responding on behalf of the Minister, Deputy Doherty. She understands the intention behind the Bill is to alleviate the issues that are continuing in defined benefit schemes. She and the Government share Deputy Penrose's concern on this area. There is a danger of unintended consequences in any legislation. It is essential that any proposed changes be carefully drafted and analysed in...

Trade Union Bill 2019: First Stage (12 Dec 2019)

Seán Kyne: No.

Ceisteanna ar Reachtaíocht a Gealladh - Questions on Promised Legislation (12 Dec 2019)

Seán Kyne: Hear, hear.

Ceisteanna Eile - Other Questions: Acht na dTeangacha Oifigiúla (12 Dec 2019)

Seán Kyne: Ó thaobh an eolais atá agam, beidh an Bille foilsithe amárach. Is é an plean atá againn, ón gcruinniú a bhí ag an gCoiste Gnó ar maidin, ná tús a chur leis an Dara Céim den Bhille an tseachtain seo chugainn, ag tosú ar 9.30 a.m. maidin Dé Céadaoin. B'fhéidir go mbeidh muid ag teacht ar ais i mí Eanáir...

Ceisteanna Eile - Other Questions: Acht na dTeangacha Oifigiúla (12 Dec 2019)

Seán Kyne: Bhí mé i dteagmháil le m'oifigigh ar maidin. Is é Tithe an Oireachtais a fhoilsíonn Billí. Tagann an Bille ó Oifig an Ard-Aighne. Bhí teagmháil idir Tithe an Oireachtais, Oifig an Ard-Aighne agus mo Roinn. Táim dóchasach go bhfoilseofar an Bille amárach. Teastaítear an Bille sa teanga náisiúnta sa chéad...

Ceisteanna Eile - Other Questions: Seirbhísí trí Ghaeilge (12 Dec 2019)

Seán Kyne: Is Óige na Gaeltachta, faoi chúram Mhuintearas Teoranta, an eagraíocht a dhéanann forbairt ar sheirbhísí agus iad a chur chun cinn, trí mheán na Gaeilge, do dhaoine óga sa Ghaeltacht. Is fochuideachta de chuid Údarás na Gaeltachta é Muintearas Teoranta. Sa chomhthéacs sin, tá Óige na Gaeltachta tiomanta chun...

Ceisteanna Eile - Other Questions: Seirbhísí trí Ghaeilge (12 Dec 2019)

Seán Kyne: Tá dul chun cinn suntasach déanta agus mar a luaigh mé, tá cuid de na bearnaí líonta le cúpla mí anuas, ceantar an Teachta i gCorcaigh ina measc. Tá scéimeanna eile ar fáil agus tá ciste eile ag an Roinn chun tacú le cúrsaí óige agus daoine óga. Tá €7.37 milliún ar fáil i 2020 chun...

Ceisteanna Eile - Other Questions: Seirbhísí trí Ghaeilge (12 Dec 2019)

Seán Kyne: Chuir muid acmhainní breise ar fáil d’Údarás na Gaeltachta le cúpla bliain anuas agus tá sé suas don údarás é sin a roinnt amach do na heagraíochtaí, mar Muintearas Teoranta, atá ag freastal ar chúrsaí óige trasna na tíre. Déanfaidh an údarás cinneadh ó thaobh chuile Ghaeltacht. ...

Ceisteanna Eile - Other Questions: Acht na dTeangacha Oifigiúla (12 Dec 2019)

Seán Kyne: Ar 10 Nollaig 2019, fuair mé cead ón Rialtas Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2019 a fhoilsiú. Tá Oifig na mBillí ag déanamh na socruithe cuí anois chun é a fhoilsiú agus tuigtear dom go ndéanfar é seo go han-luath. Faraor, ní bheidh sé foilsithe inniu, ach beidh amárach. Is é...

Ceisteanna - Questions - Ceisteanna ar Sonraíodh Uain Dóibh - Priority Questions: Údarás na Gaeltachta (12 Dec 2019)

Seán Kyne: Aontaím leis an Teachta go bhfuil an-phoitéinseal ag an údarás. Tá a fhios ag chuile duine go bhfuil sé ag lorg breis airgid chaipitil. Táimid ag déanamh chuile iarracht breis airgid a chur ar fáil. Bhí muid in ann €1 milliún breise a chur ar fáil i mbuiséad 2020. Tá comhpháirtíocht idir...

Ceisteanna - Questions - Ceisteanna ar Sonraíodh Uain Dóibh - Priority Questions: Údarás na Gaeltachta (12 Dec 2019)

Seán Kyne: Gabhaim buíochas leis an Teachta. Dírím a aird ar an bhfreagra a thug mé ar Cheist Uimh. 23 ar 6 Samhain 2019 maidir le maoiniú Údarás na Gaeltachta. Mar a thug mé le fios san fhreagra sin, fógraíodh i mbuiséad 2020 go mbeidh ardú de €1 milliún á chur ar fáil do chiste caipitil Údarás na Gaeltachta...

   Advanced search
Show most relevant results first | Most recent results are first | Show use by person

Search only Seán KyneSearch all speeches