Advanced search
Most relevant results are first | Show most recent results first | Show use by person

Search only Éamon Ó CuívSearch all speeches

Results 1-20 of 24,771 for speaker:Éamon Ó Cuív

Seanad: Rural Development Policy: Statements. (18 Feb 2003)

Éamon Ó Cuív: I dtosach báire, ba mhaith liom a rá go bhfuil áthas orm bheith anseo inniu. Tá sé go deas bheith ar ais agus ag labhairt faoi ábhar atá chomh gar do mo chroí.

Seanad: Official Languages (Equality) Bill 2002: Committee Stage (Resumed). SECTION 9. (9 Apr 2003)

Éamon Ó Cuív: Pléadh seo ar fad inné – is comhairle dlí ó thaobh an Bhunreachta a bhí i gceist leis an athrú a cuireadh ar an alt a thagair an Seanadóir dó. Tá an focal "comhionannas" bainte as an mBille mar go bhfuil comhairle dlí eile bunreachtúil faighte nach féidir sin a lua ó tharla gurb í an Ghaeilge an phríomhtheanga oifigiúil sa tír. Question put and agreed to. SECTION 10....

Seanad: Official Languages (Equality) Bill 2002: Committee Stage (Resumed). SECTION 9. (9 Apr 2003)

Éamon Ó Cuív: Tá míthuiscint thar a bheith bunúsach ar an Seanadóir.

Seanad: Official Languages (Equality) Bill 2002: Committee Stage (Resumed). SECTION 9. (9 Apr 2003)

Éamon Ó Cuív: An rud atá i gceist ná in aon chomhlacht, ag brath ar an gcomhlacht agus na dualgaisí atá air, beidh dualgaisí ar leith air i leith na Gaeilge. Ní shin le rá go mbeidh air gach seirbhís a chur ar fáil trí Ghaeilge nó trí Bhéarla. Tá nós ag mo Roinnse nach gcuireann sí ach leaganacha Gaeilge den fhoirm dheontais tithíochta ar fáil i nGaeilge, ar tharla gur deontas tithíochta...

Seanad: Official Languages (Equality) Bill 2002: Committee Stage (Resumed). SECTION 9. (9 Apr 2003)

Éamon Ó Cuív: Tá soláthar ann leis na rialacháin agus na scéimeanna sin ar fad a dhéanamh. Bí cinnte de sin. Ní bheadh aon fheidhm leis an mBille muna d'fhéadfaí a leithéid a chur i bhfeidhm. An dara rud atá ann ná go bhfuil an coimisinéir ann chun cearta a gcosaint. Beidh treoirlínte leagtha síos faoi na pleananna agus ansin, ar ndóigh, má chuirtear chomhfhreagras chugat, caithfidh tú...

Seanad: Official Languages (Equality) Bill 2002: Committee Stage (Resumed). SECTION 9. (9 Apr 2003)

Éamon Ó Cuív: An phríomhaidhm leis an Bhille seo ná seirbhísí poiblí trí Ghaeilge a chur ar fáil ar bhunús níos forleithne agus ar chaighdeán i bhfad níos airde. Tá ceist chasta ann faoi iar-chomhlachtaí agus comhlachtaí príobháideacha. Ba é mo thuairim agus mé ag réiteach an Bhille gurbh fhearr déileáil i dtosach báire leis an 300 comhlacht – eagraíochtaí, Ranna Stáit, údaráis...

Seanad: Official Languages (Equality) Bill 2002: Committee Stage (Resumed). SECTION 9. (9 Apr 2003)

Éamon Ó Cuív: Caithfidh na Seanadóirí breathnú, i gCéad Sceideal, ar an sainmhíniú ar chomhlacht poiblí. Má dhéanann siad sin feicfidh siad go bhfuil na Ranna Stáit agus na heagraíochtaí Stáit ar fad luaite. Luaitear údaráis áitiula agus boird sláinte. Ansin déantar tagairt do na heagraíochtaí deonacha a fhaigheann an chuid is mó dá gcuid airgid ón gciste phoiblí. Beidh leasú a...

Seanad: Official Languages (Equality) Bill 2002: Committee Stage (Resumed). SECTION 9. (9 Apr 2003)

Éamon Ó Cuív: Tá nóta anseo faoin Sceideal agus freagróidh sé an cheist go cuimsitheach. Sé an aidhm atá ag fómhíreanna (1) go (5) an Chéid Sceidil ná meicníocht a chur ar fáil chun scóip an Bhille a leathnú amach anseo chuig earnálacha, seachas an earnáil phoiblí, a sholáthraíonn sheirbhísí go díreach don phobail – na bainc, cuideachtaí arachais, cuideachtaí teileachumarsáide...

Seanad: Official Languages (Equality) Bill 2002: Committee Stage (Resumed). SECTION 9. (9 Apr 2003)

Éamon Ó Cuív: Is leasú teicniúil é seo gur feidir linn a dhéanamh gan díospóireacht. Níl ann ach rud beag dréachta. Amendment agreed to. Government amendment No. 30: In page 18, line 33, to delete "Government" and substitute "Government,".

Seanad: Official Languages (Equality) Bill 2002: Committee Stage (Resumed). SECTION 9. (9 Apr 2003)

Éamon Ó Cuív: An rud a deir sé nach i leathanach 18, líne 33 "Rialtas" a scriosadh agus "Rialtas," a chur ina áit.

Seanad: Official Languages (Equality) Bill 2002: Committee Stage (Resumed). SECTION 9. (9 Apr 2003)

Éamon Ó Cuív: Tá camóg breise ann agus cé nach saineolaí gramadaí mé, glacaim go bhfuil comhairle iontach curtha orm. Amendment agreed to. Amendment No. 31 not moved. Question proposed: "That section 11, as amended, stand part of the Bill."

Seanad: Official Languages (Equality) Bill 2002: Committee Stage (Resumed). SECTION 9. (9 Apr 2003)

Éamon Ó Cuív: Tá áthas orm gur ardaigh an Seanadóir an cheist seo, mar shíl mise go mbeadh daoine caite nach bhfuil á ndóthain doiciméad leagtha síos ansin. Chonaic mé daoine agus iad á rá go mba cheart dom éileamh go n-aistreofaí chuile fhocal a deirtear i gceachtar an dá Thí agus sna cúirteanna thar bharr ó Bhéarla go Gaeilge nó ó Ghaeilge go Béarla. Tá a fhios againne mar Bhall an...

Seanad: Official Languages (Equality) Bill 2002: Committee Stage (Resumed). SECTION 9. (9 Apr 2003)

Éamon Ó Cuív: Permission was sought last night to discuss those together and they were discussed together by agreement of the House.

Seanad: Official Languages (Equality) Bill 2002: Committee Stage (Resumed). SECTION 9. (9 Apr 2003)

Éamon Ó Cuív: Amendments Nos. 31, 32, 33, 35 and 36 were discussed together. Progress reported; Committee to sit again.

Seanad: Official Languages (Equality) Bill 2002: Committee Stage (Resumed). SECTION 12. (9 Apr 2003)

Éamon Ó Cuív: Tá súil agam go mbeidh treoirlínte againn an fómhar seo chugainn, ach tá ceist níos casta ná sin i gceist. Tiocfaidh sé aníos arís agus arís eile. Feicfear go bhfuil an Sceideal, a phléfimid ar ball,chomh leathan agus a d'fhéadfadh sé a bheith. An fhadhb phraicticiúil a bheidh againn, ní i gceist na treoirlínte mar déanfar iad sin a réiteach díreach tar éis don Bhille a...

Seanad: Official Languages (Equality) Bill 2002: Committee Stage (Resumed). SECTION 12. (9 Apr 2003)

Éamon Ó Cuív: B'fhéidir nach bhfuil, b'fhéidir go bhfuil, ach feicfimid. Beidh spraoi ann mar beidh ceist Dála ag chuile Theachta cathain go mbeidh sé i gceist treoirlínte a eisiúint go eagraíocht A agus cathain go mbeidh sé i gceist cur faoin bplean. Caithfimid ligean don daonlathas feidhmiú. Ní féidir scála ama a chur leis an méid atá sa Chéad Sceideal. Níl éinne anseo in ann a rá liom...

Seanad: Official Languages (Equality) Bill 2002: Committee Stage (Resumed). SECTION 12. (9 Apr 2003)

Éamon Ó Cuív: Réiteofar na treoirlínte agus caithfear tuairimí a lorg. Muna dtagann siar ar ais, féadfar brú ar aghaidh. An rud a bheadh i gceist i dtosach báire ná na treoirlínte a réiteach agus éileamh a dhéanamh ar na dreamanna is mó a mbíonn plé acu go laethúil leis an bpobal, na pleananna a réiteach ag éirí as na treoirlínte. Tá sprioc iomlán ama i gceist ansin. Tá teorann leis...

Seanad: Official Languages (Equality) Bill 2002: Committee Stage (Resumed). SECTION 12. (9 Apr 2003)

Éamon Ó Cuív: Ní bheidh ar an gcomhlacht, ag tógáil na céille san reachaíocht le comhlacht, ach plean amháin a réitiú – beidh treoirlínte réitithe dóibh. An fhadhb atá an Roinn ná go mbeidh air iarraidh ar liosta grúpaí nach bhfuil fiú áireamh orthu sa Chéad Sceideal mar go bhfuil fo-alt (5) ann. B'fhearr linn déileáil leo ina n-iomlán mar tá sé i bhfad níos deacra sceideal ama a...

Seanad: Official Languages (Equality) Bill 2002: Committee Stage (Resumed). SECTION 12. (9 Apr 2003)

Éamon Ó Cuív: Tá sé tábhachtach d'fheidhmiú éifeachtach na reachtaíochta seo go mbeadh discréid ag an Aire maidir le feidhmiú fhorálacha áirithe atá sonraithe sa mBille. Tá sampla amháin san fhoráil áirithe ina bhfuil sé riachtanach go mbeadh discréid ag an Aire maidir le feidhmiú na fhorála. Ag cur san áirimh an saincheist maidir le hacmhainní agus an liosta cuimsitheach de...

Seanad: Official Languages (Equality) Bill 2002: Committee Stage (Resumed). SECTION 12. (9 Apr 2003)

Éamon Ó Cuív: Gabh mo leithscéal, a Leas-Chathaoirligh.

   Advanced search
Most relevant results are first | Show most recent results first | Show use by person

Search only Éamon Ó CuívSearch all speeches