Dáil debates

Wednesday, 21 March 2018

An Bille um an Séú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht 2018: An Cúigiú Céim - Thirty-sixth Amendment of the Constitution Bill 2018: Fifth Stage

 

Cuireadh an cheist: "Go rithfear an Bille anois."

Question put: "That the Bill do now pass."

The Dáil divided: Tá, 97; Níl, 25; Staon, 0.


Tellers: Tá, Deputies Joe McHugh and Jonathan O'Brien; Níl, Deputies Mattie McGrath and Kevin O'Keeffe.

Gerry Adams, Maria Bailey, Mick Barry, Richard Boyd Barrett, John Brady, John Brassil, Pat Breen, Colm Brophy, Tommy Broughan, James Browne, Richard Bruton, Pat Buckley, Joan Burton, Catherine Byrne, Thomas Byrne, Dara Calleary, Joe Carey, Lisa Chambers, Niall Collins, Catherine Connolly, Ruth Coppinger, Marcella Corcoran Kennedy, Simon Coveney, Barry Cowen, Seán Crowe, David Cullinane, John Deasy, Pat Deering, Pearse Doherty, Stephen Donnelly, Paschal Donohoe, Timmy Dooley, Andrew Doyle, Bernard Durkan, Dessie Ellis, Damien English, Alan Farrell, Martin Ferris, Frances Fitzgerald, Charles Flanagan, Seán Fleming, Kathleen Funchion, Simon Harris, Michael Harty, Séamus Healy, Martin Heydon, Heather Humphreys, Alan Kelly, Gino Kenny, Martin Kenny, Seán Kyne, John Lahart, James Lawless, Josepha Madigan, Catherine Martin, Micheál Martin, Charlie McConalogue, Mary Lou McDonald, Helen McEntee, Michael McGrath, Joe McHugh, Tony McLoughlin, Denise Mitchell, Michael Moynihan, Imelda Munster, Catherine Murphy, Eoghan Murphy, Paul Murphy, Denis Naughten, Hildegarde Naughton, Tom Neville, Michael Noonan, Darragh O'Brien, Jonathan O'Brien, Jim O'Callaghan, Kate O'Connell, Fergus O'Dowd, Louise O'Reilly, Jan O'Sullivan, Eoin Ó Broin, Caoimhghín Ó Caoláin, Donnchadh Ó Laoghaire, Aengus Ó Snodaigh, Thomas Pringle, Maurice Quinlivan, Anne Rabbitte, Michael Ring, Noel Rock, Shane Ross, Brendan Ryan, Seán Sherlock, Róisín Shortall, Bríd Smith, Brian Stanley, David Stanton, Leo Varadkar, Katherine Zappone.

Níl

Bobby Aylward, Seán Barrett, Mary Butler, Jackie Cahill, Shane Cassells, Jack Chambers, Michael Collins, John Curran, Michael Fitzmaurice, Peter Fitzpatrick, Noel Grealish, Seán Haughey, Danny Healy-Rae, Michael Healy-Rae, Marc MacSharry, Mattie McGrath, Aindrias Moynihan, Margaret Murphy O'Mahony, Eugene Murphy, Kevin O'Keeffe, Frank O'Rourke, Éamon Ó Cuív, Eamon Scanlon, Brendan Smith, Niamh Smyth.

Question declared carried.

Faisnéiseadh go rabhthas tar éis glacadh leis an gceist.