Dáil debates

Thursday, 19 March 2020

An Bille Sláinte (Caomhnú agus Cosaint agus Bearta Éigeandála Eile Ar Mhaithe Le Leas an Phobail), 2020: An Dara Céim - Health (Preservation and Protection and other Emergency Measures in the Public Interest) Bill 2020: Second Stage

 

3:50 pm

Photo of Seán Ó FearghaílSeán Ó Fearghaíl (Ceann Comhairle; Kildare South, Ceann Comhairle)

I call Deputy Howlin who is sharing with Deputy Kelly.

Comments

No comments

Log in or join to post a public comment.