Oireachtas Joint and Select Committees

Thursday, 8 February 2024

Select Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Irish Speaking Community

Teachtaireacht chuig an Dáil

Photo of Aengus Ó SnodaighAengus Ó Snodaigh (Dublin South Central, Sinn Fein) | Oireachtas source

De réir Bhuan-Ordaithe 101, seolfar an teachtaireacht a leanas chuig Cléireach na Dála:

Tá Roghchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge tar éis a bhreithniú ar an Meastachán Athbhreithnithe le haghaidh seirbhísí poiblí le haghaidh na bliana dár gcríoch 31 Nollaig 2024 a chríochnú: Vóta 33 - Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus na Meán, clár C, an Ghaeltacht.

Comments

No comments

Log in or join to post a public comment.