Oireachtas Joint and Select Committees

Wednesday, 14 September 2022

Joint Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Irish Speaking Community

Foilsitheoireacht agus Léitheoireacht na Gaeilge: Plé (Atógáil)

Ms Anna Lee:

Agus tá an dá rud ceangailte go dlúth lena chéile. Tá na hacmhainní foirne ag teastáil uainn le díriú air seo agus tá an infheistíocht sa teicneolaíocht, mar go bhfuil an dá rud seo nasctha go hiomlán le chéile.

Comments

No comments

Log in or join to post a public comment.