Oireachtas Joint and Select Committees

Thursday, 15 July 2021

Joint Oireachtas Committee on European Union Affairs

Developments at European Union Level: Commissioner Mairead McGuinness

Photo of Joe McHughJoe McHugh (Donegal, Fine Gael) | Oireachtas source

Gabhaim buíochas arís leis an Choimisinéir as ucht teacht os comhair an choiste inniu. Gabhaim buíochas lena foireann, Deirdre agus a comhghleacaithe sa Bhruiséil, freisin. Gabhaim buíochas freisin le baill ár gcoiste, go háirithe na Teachtaí, a bhí suas thar an oíche agus atá tuirseach traochta inniu. Gabhaim buíochas le mo chomhghleacaithe timpeall an bhoird. Táim fíorbhuíoch as ucht freagraí cuimsitheacha an Choimisinéara agus as ucht a teacht chugainn arís. Tá an cruinniú críochnaithe anois. Beidh an chéad chruinniú eile den chomhchoiste ag 12.30 p.m. inniu.

I thank the Commissioner for attending. We are very grateful for her engagement with the committee. This meeting is adjourned.

Comments

No comments

Log in or join to post a public comment.