Oireachtas Joint and Select Committees

Friday, 16 April 2021

Select Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Irish Speaking Community

Teachtaireacht don Dáil.

Photo of Dara CallearyDara Calleary (Mayo, Fianna Fail) | Oireachtas source

De réir Bhuan-Ordú 87, seolfar an teachtaireacht seo a leanas chuig an Dáil:

Tá Roghchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge tar éis a bhreithniú ar Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2019 a chríochnú agus tá leasuithe déanta aige air.

Comments

No comments

Log in or join to post a public comment.