Oireachtas Joint and Select Committees

Tuesday, 26 February 2019

Joint Standing Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands

Seirbhísí trí Ghaeilge (Atógáil): Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

Mr. Cuimín Mac Aodha Bhuí:

Tá réimse de rudaí ansin againn ó thaobh dochtúirí leighis ceantair nó area medical officer. Tá beirt acu ann, duine i Maigh Eo agus duine i dTír Chonaill. Is as an nGaeltacht an bheirt agus tá Gaeilge ó dhúchas acu. Tá dochtúirí comhairleacha againn freisin, endocrinologist agus daoine a phléann leis na seandaoine san áireamh. Is as an nGaeltacht ceathrar dóibh siúd a oibríonn sa tseirbhís otharchairr - duine i dTír Chonaill agus triúr i nGaillimh. Tá ceathrar intéirneach i nGaillimh-----

Comments

No comments

Log in or join to post a public comment.